Hrací a provozní řád

 1. Vstup na dvorce mají pouze členové klubu po zaplacení členských příspěvků, majitelé permanentek, předplatitelé pevných hracích hodin a v případě volných kurtů ostatní po zaplaceném pronájmu u správce dvorců. Členové klubu jsou na požádání povinni předložit správci členskou průkazku.
 2. Rezervaci dvorce je možno provést osobně nebo telefonicky na tel. 776 730 774. Obsazenost tenisových dvorců je přístupná online na webových stránkách www.starorolskyklub.cz (pouze pro registrované uživatele).
 3. Případnou rezervaci je nutné zrušit min. 24 hodin před započetím hrací doby. Při nerespektování této podmínky je tenisový klub oprávněn požadovat uhrazení tenisového dvorce v plné výši a v případě odmítnutí úhrady neumožnit v budoucnu využívání hrací plochy.
 4. Hrací doba je 60 minut, v případě neobsazených kurtů je možné hrací dobu prodloužit. Počátek hraní je vždy v celou hodinu.
 5. Hráč s rezervací dvorce je povinen být v areálu 5 minut před začátkem hry. Při neobsazení dvorce do 5 minut po začátku času hraní, rezervace zaniká.
 6. Hráči jsou povinni oznámit správci dvorců nástup na dvorec a po ukončení hry provést úpravu povrchu hrací plochy.
 7. Všichni hráči mají nárok na bezplatné využití zázemí areálu (šaten, klubovny apod.).
 8. Je zakázáno kouření a konzumace alkoholických nápojů na dvorcích. Kouření je povoleno jen ve vymezeném prostoru mimo dvorce.
 9. V případě poškození nebo znehodnocení zařízení areálu hráči jejich vlastním zaviněním, jsou tito povinni uvést poškozenou věc do původního stavu, nebo uhradit správci stanovenou částku.
 10. Hráči musí ke hře vhodně oblečeni a používat pouze obuv, která je určená pro tenis a nezanechává stopy na dvorcích (jemný vzorek podrážky).
 11. Tenisový klub neručí za případné ztráty nebo zcizení cenných předmětů, peněz a nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené v prostorách areálu.
 12. Provozní doba areálu je od 8 - 22 hodin (v závislosti na období a klimatických podmínkách). Po dohodě se správcem je možné provozní dobu prodloužit.
 13. Každý návštěvník areálu je povinen dodržovat tento hrací a provozní řád a dbát pokynů správce.
 14. Jakékoliv reklamace nebo připomínky je možno vznášet přímo správci nebo členům výkonného výboru Starorolského tenisového klubu.

Zpracoval: Výkonný výbor Starorolského tenisového klubu

Kde nás najdete

obrazek: kde nas najdete


Adresa

Starorolský tenisový klub
U Hřiště 301/14
360 17
Karlovy Vary-Stará Role


Telefony

mobil: +420 776 730 774


Navštivte také

logo-relaxklubkv

Naši partneři